Kính chào quý khách, chúng tôi hân hạnh được báo giá Bánh Trung Thu Kinh Đô cho quý khách như sau:

Gọi Ngay Hotline 0903 111 690 hoặc 0902 987 386 để đặt bánh 1 cách nhanh chóng và tiện lợi.

Đơn HàngQuy CáchĐơn Giá
KCTrăng Vàng Kim Cương Trường Khang (6 bánh+trà)Hộp3.200.000
BKTrăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc (6 bánh+ trà)Hộp2.100.000
HKDTrăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh +trà)Hộp1.250.000
HKVTrăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng(4 bánh +trà)Hộp1.250.000
PLH6Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc Hồng (6 bánh)Hộp850.000
PLX6Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc Xanh (6 bánh)Hộp850.000
PLX8Trăng Vàng Pha Lê Toàn Phúc Xanh Dương (8 bánh)Hộp1.050.000
HNCTrăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Cam (4 bánh)Hộp600.000
HNTTrăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím (4 bánh)Hộp600.000
HNDTrăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh)Hộp750.000
HNVTrăng Vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng  (4 bánh)Hộp750.000
Oreo MooncakeHộp550.000
BÁNH NƯỚNG 800G
B4Bào Ngư 4 trứng – 800gCái470.000
24Gà Quay Sốt X.O 4 trứng – 800gCái380.000
34Jambon xá xíu 4 trứng – 800gCái360.000
44Lạp Xưởng Ngũ Hạt 4 trứng – 800gCái320.000
64Đậu Xanh Hạt Dưa 4 trứng – 800gCái300.000
BÁNH NƯỚNG 250G
BBào Ngư 2 Trứng Đặt Biệt 250gCái160.000
2Gà Quay Sốt X.O 2 trứng đặt biệt 250gCái120.000
3Jambon Xá Xíu 2 trứng đặt biệt 250gCái120.000
4Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng đặt biệt 250gCái110.000
ANấm Đông Cô Xốt Rượu Rum 2 trứng đặt biệt 250gCái120.000
5Hạt Sen Dừa Tươi 2 trứng đặt biệt 250gCái93.000
6Đậu Xanh Hạt Dưa 2 trứng đặt biệt 250gCái93.000
THạt Sen Trà Xanh 2 trứng đặt biệt 250gCái100.000
MKhoai Môn Hạt Sen 2 trứng đặt biệt 250gCái93.000
LĐậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng Đặt Biệt 250gCái93.000
RĐậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng Đặt Biệt 250gCái93.000
CCơm Dừa Hạt Dẻ 2 Trứng Đặt Biệt 250gCái100.000
7Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng Đặt Biệt 250gCái93.000
BÁNH NƯỚNG 210G
B2Bào Ngư 2 Trứng 210grCái135.000
22Gà Quay Sốt X.O 2 Trứng 210gCái115.000
32Jambon Xá Xíu 2 Trứng 210gCái100.000
42Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng 210gCái100.000
A2Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum 2 Trứng Đặt Biệt 210gCái110.000
52Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng 210gCái85.000
62Đậu Xanh Hạt Sen 2 Trứng 210gCái80.000
T2Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 210gCái88.000
M2Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 210gCái85.000
L2Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng 210gCái85.000
R2Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng 210gCái80.000
72Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 210gCái80.000
C2Cơm Dừa Hạt Dẽ 2 Trúng 210gCái88.000
BÁNH NƯỚNG 150G
21Gà Quay Jambon 1 Trứng 150gCái67.000
31Thập Cẩm Jambon 1 Trứng 150gCái67.000
41Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng 150gCái62.000
A1Nấm Đông Cô Sốt Rượu Rhum 1 Trứng 150gCái67.000
40Thập Cẩm Lạp Xưởng Không Trứng 150gCái55.000
51Hạt Sen 1 Trứng 150gCái53.000
61Đậu Xanh 1 Trứngrung 150gCái53.000
T1Hạt Sen Tra Xanh 1 Trứng 150gCái55.000
M1Khoai mon 1 Trứng 150gCái53.000
L1Đậu Xanh la Dưa 1 Trứngrung 150gCái53.000
R1Dau do 1 Trứngrung 150gCái53.000
71Sữa Dưa 1 Trứngrung 150gCái53.000
60Đậu Xanh 0 Trứng 150gCái48.000
SR1Sầu Riêng 1 Trứng 150gCái53.000
C1Cơm Dừa 1 Trứng 150grCái55.000
50Hạt sen 0 Trứng 150Cái50.000
CT1Custard 1 Trứng 150gCái58.000
BÁNH DẼO 250G
82Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 Trứng 250gCái70.000
85Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 Trứng 250gCái60.000
83Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 Trứng 250gCái67.000
86Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 Trứng 250gCái57.000
84Bánh Dẻo Sữa Dưa Hạt Dưa 1 Trứng 250gCái67.000
81Bánh Dẻo Jambon Lap Xuong 1 Trứng 250gCái74.000
89Bánh Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 Trứng 250gCái57.000
87Bánh Dẻo Hạt sen tra xanh 1 Trứng 250gCái72.000
88Bánh Dẻo Cơm Dừa Hạt Dẻ 0 Trứng 250gCái60.000
80Bánh Dẻo Sữa Dưa Hạt Dưa 0 Trứng 250gCái57.000
811Bánh Dẻo Jambon lap xuong 0 Trứng 250gCái67.000
BÁNH DẼO 180G
95Bánh Dẻo Hạt sen 0 Trứng 180gCái44.000
92Bánh Dẻo Hạt sen 1 Trứng180gCái50.000
93Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng 180gCái48.000
96Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng 180gCái44.000
91Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 Trứngrung 180gCái56.000
99Bánh Dẻo Sầu Riêng 0 Trứng180gCái44.000
90Bánh Dẻo Sữa Dừa 0 Trứng180gCái44.000
98Bánh Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng180gCái53.000
921Bánh Dẻo Hạt sen 1 Trứng 150gCái43.000
931Bánh Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng 150gCái38.000
BÁNH XANH
XTXTra xanh Hạt Macadamia 150gCái62.000
XDXĐậu Xanh hanh nhan 150gCái62.000
XMDMe Dẻn Hạt Dưa 150gCái62.000
XHDHạt Dẻ Hạt Dưa 150gCái62.000
CVBánh Cá Vàng nhân chocolate Sữa 120gCái40.000
HVBánh Heo Vàng nhân phô mai 120gCái40.000

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here