Bánh dẻo Jambon lạp xưởng 1 trứng (250 gram)

Bánh dẻo Jambon lạp xưởng 1 trứng (250 gram) Bánh dẻo Jambon lạp xưởng 1 trứng (250 gram): Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp lạp xưởng, jambon, có (01) trứng Giá: 74,000 đ

Bánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng (250 gram)

Bánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng (250 gram) Bánh dẻo Sữa dừa hạt dưa 1 trứng (250 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn sữa dừa Giá: 67,000 đ

Bánh dẻo Thập cẩm 1 trứng (180 gram)

Bánh dẻo Thập cẩm 1 trứng (180 gram) Bánh dẻo Thập cẩm 1 trứng (180 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng:180 gram Thành phần: nhân hỗn hợp thập cẩm Giá: 56,000 đ

Bánh dẻo Hạt sen 1 trứng (180 gram)

Bánh dẻo Hạt sen 1 trứng (180 gram) Bánh dẻo Hạt sen 1 trứng (180 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 180 gram Thành phần: nhân hỗn hạt sen, có (01) trứng Giá: 50,000 đ

Bánh dẻo Hạt sen hạt dưa (250 gram)

Bánh dẻo Hạt sen hạt dưa (250 gram) Bánh dẻo Hạt sen hạt dưa (250 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hạt sen, hạt dưa Giá: 60,000 đ

Bánh dẻo Hạt sen 0 trứng (180 gram)

Bánh dẻo Hạt sen 0 trứng (180 gram) Bánh dẻo Hạt sen 0 trứng (180 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 180 gram Thành phần: nhân hỗn hợp hạt sen Giá: 44,000 đ

Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (250 gram)

Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (250 gram) Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (250 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh, có 01 trứng Giá: 67,000 đ

Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (180 gram)

Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (180 gram) Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng (180 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 180 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh, có 01 trứng Giá: 48,000 đ

Bánh dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng (250 gram)

Bánh dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng (250 gram) Bánh dẻo Đậu xanh hạt dưa 0 trứng (250 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh Giá: 57,000 đ

Bánh dẻo Đậu xanh 0 trứng (180 gram)

Bánh dẻo Đậu xanh 0 trứng (180 gram) Bánh dẻo Đậu xanh 0 trứng (180 gram) Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh dẻo Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 180 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh Giá: 44,000 đ
Gọi Ngay!