Bánh nướng 4 trứng Bào ngư (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Bào ngư (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp Bào ngư, có 4 trứng Giá: 460,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Gà quay sốt XO (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Gà quay sốt XO (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay sốt XO, có 4 trứng Giá: 370,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Jambon xá xíu (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Jambon xá xíu (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp jambon xá xíu, có 4 trứng Giá: 350,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Lạp xưởng ngũ hạt (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Lạp xưởng ngũ hạt (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng:800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp Lạp xưởng ngũ hạt, có 4 trứng Giá: 310,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Đậu xanh hạt dưa (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Đậu xanh hạt dưa (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh hạt dưa, có 4 trứng Giá: 290,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Bào ngư ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Bào ngư ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp Bào Ngư, có 2 trứng Giá: 156,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay jambon, có 2 trứng Giá: 118,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp nấm đông cô sốt rượu Rhum, có 2 trứng Giá: 116,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Jambon xá xíu ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Jambon xá xíu ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp jambon xá xíu, có 2 trứng Giá: 114,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Lạp xưởng ngũ hạt ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Lạp xưởng ngũ hạt ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp thập cẩm lạp xưởng, có 2 trứng Giá: 108,000 đ
Gọi Ngay!