Bánh nướng 1 trứng Gà quay Jambon (150 gram)

Bánh nướng 1 trứng Gà quay Jambon (150 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 150 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay và jambon, có 1 trứng Giá: 67,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu đỏ kiểu Nhật ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu đỏ kiểu Nhật ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu đỏ, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh hạt dưa ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh hạt dưa ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh hạt dưa, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Lạp xưởng ngũ hạt (210 gram)

Bánh nướng 2 trứng Lạp xưởng ngũ hạt (210 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 210 gram Thành phần: nhân hỗn hợp  lạp xưởng ngũ hạt, có 2 trứng Giá: 96,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh lá dứa ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh lá dứa ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh lá dứa, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp nấm đông cô sốt rượu Rhum, có 2 trứng Giá: 116,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO (210 gram)

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO (210 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 210 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay sốt XO, có 2 trứng Giá: 110,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Hạt sen trà xanh ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Hạt sen trà xanh ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp hạt sen trà xanh, có 2 trứng Giá: 94,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Gà quay sốt XO (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Gà quay sốt XO (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay sốt XO, có 4 trứng Giá: 370,000 đ

Bánh nướng 4 trứng Bào ngư (800 gram)

Bánh nướng 4 trứng Bào ngư (800 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 800 gram Thành phần: nhân hỗn hợp Bào ngư, có 4 trứng Giá: 460,000 đ
Gọi Ngay!