Bánh nướng 2 trứng Hạt sen trà xanh ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Hạt sen trà xanh ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp hạt sen trà xanh, có 2 trứng Giá: 94,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Hạt sen dừa tươi ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Hạt sen dừa tươi ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp hạt sen dừa tươi, có 2 trứng Giá: 92,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Khoai môn hạt sen ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Khoai môn hạt sen ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp khoai môn, hạt sen, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh lá dứa ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh lá dứa ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh lá dứa, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh hạt dưa ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu xanh hạt dưa ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu xanh hạt dưa, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Đậu đỏ kiểu Nhật ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Đậu đỏ kiểu Nhật ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp đậu đỏ, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Sữa dừa hạt dưa ĐB (250 gram)

Bánh nướng 2 trứng Sữa dừa hạt dưa ĐB (250 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 250 gram Thành phần: nhân hỗn hợp sữa dừa hạt dưa, có 2 trứng Giá: 90,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Bào ngư (210 gram)

Bánh nướng 2 trứng Bào ngư (210 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 210 gram Thành phần: nhân hỗn hợp Bào ngư, có 2 trứng Giá: 132,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO (210 gram)

Bánh nướng 2 trứng Gà quay sốt XO (210 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 210 gram Thành phần: nhân hỗn hợp gà quay sốt XO, có 2 trứng Giá: 110,000 đ

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum (210 gram)

Bánh nướng 2 trứng Nấm đông cô sốt rượu Rhum (210 gram) MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thương hiệu: Kinh Đô Loại bánh: Bánh nướng Hình thức: 01 bánh, hộp kiếng chống ẩm Khối lượng: 210 gram Thành phần: nhân hỗn hợp nấm đông cô sốt rượu Rhum, có 2 trứng Giá: 108,000 đ
Gọi Ngay!